Capmàs de Cortada

Vist: 4022

El 13 de març de 1259, davant el notari Ramon, clergue d’Espinavessa, Ermessendis de Cortada, de Crespià, la seva filla Girona i la seva mare Maria, venen el capmàs de Cortada a Ramon de Masó, batlle episcopal de Crespià, per 55 sous.
Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Mitra, Calaix 22, núm. 8b.(ref.231)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)