Mas Jou

Vist: 4317

El 22 de febrer del 1396, a Girona, davant el notari Pere de Pont, Julià Jou, fill de Ramon Sabater, àlias Jou, de Crespià, es fa home propi del bisbe per causa del mas Jou de Crespià.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 22, núm. 47.(ref.1459)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)