Història de Girona - Introducció

Portal Gironí
Vist: 1288

Els orígens de la ciutat de Girona venen marcats per una ubicació geoestratègica peculiar, marcada per la terrassa fluvial que forma l'abocament al Ter, dels rius Onyar, Güell i Galligants, que desguassen les aigües de les valls i turons que l'envolten i que marquen una frontera natural protegida, però de fàcil pas, entre el sud de la península i la plana de l'Empordà, que és l'avantsala per a la travessa dels Pirineus que dóna accés al nord del continent.

Aquestes planes presenten la història de la ciutat de Girona i el seu entorn, d'una forma resumida i esquemàtica, organitzada per segles. De manera que el lector, amb una ullada, es pugui situar en el temps i perfilar els trets característics de l'època en la que tingui interès.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)