Història de Quart

Veure també: Arqueologia de Quart, Patrimoni de Quart, Masos de Quart

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)

Història de Quart - Introducció

Portal Gironí

El terme municipal de Quart es troba al sud de la ciutat de Girona, a la riba dreta de l'Onyar, que forma bona part del límit municipal i el separa de l'antic terme de Palau-sacosta, ara agregat a Girona, i que s'estén vers llevant per un ampli sector accidentat pel sector nord-occidental del massís de les Gavarres, entre els vessants sud de la serra de la Mare de Déu dels Àngels, al nord, i la serra de Montnehgre, al sud.

Llegeix més...