Història d'Aiguaviva

Història d'Aiguaviva - Introducció

Portal Gironí

El terme d'Aiguaviva es troba situat al sud-oest del pla de Girona. El terreny, força planer en part, és accidentat per petits turons que el limiten i és solcat per diferents rieres, com el Güell que passa per la seva part més septentrional, el torrent de Masrocs i el rec de la Torre. Administrativament està inclosa a la comarca del Gironès i fa de frontera amb la veïna comarca de la Selva.

Llegeix més...