Sidillà, al descobert

Vist: 6183

Sant Romà de SidillàEls primers treballs de desbrossament mostren una imatge insòlita de l'església preromànica de Sant Romà de Sidillà i el seu entorn. L'Ajuntament impulsa el projecte de recuperació, que ja troba aliats a l'àmbit universitari.

Després d'anys i anys d'ostracisme, el conjunt arquitectònic de Sant Romà de Sidillà, al municipi de Foixà, comença el procés de recuperació i preservació, el primer pas del qual van ser els treballs de desbrossament i neteja de l'entorn més immediat, que han posat al descobert una imatge desconeguda de l'església preromànica i les restes del poblat, fins ara pràcticament amagades per la vegetació. Aquestes feines va portar-les a terme la brigada de suport en jardineria del Consell Comarcal del Baix Empordà, i la setmana passada les va completar l'ADF de Foixà, que va procedir a la recollida i el transport de troncs i branques provinents dels treballs de desbrossament.

La Generalitat ha incoat recentment un expedient perquè el conjunt arqueològic de Sidillà sigui declarat espai de protecció arqueològica (EPA). Aquesta figura, que serveix per acotar la superfície a preservar i que ha permès que es recuperi un grau de protecció urbanística important, és inferior a la de bé cultural d'interès nacional. L'Ajuntament, per altra banda, a través del Consell Comarcal del Baix Empordà, ha impulsat un projecte destinat a posar en marxa accions immediates que frenin el deteriorament del conjunt. Després d'aquesta primera neteja, en què s'ha eliminat la vegetació que podia malmetre els murs, es volen impulsar treballs destinats a reparar el sistema constructiu fent una solera ceràmica que acabi amb teula àrab. Aquestes, però, són només algunes de les feines previstes destinades a frenar el deteriorament. Totes elles formen part d'un projecte executiu presentat a la Diputació per tal de ser considerat i inclòs en la línia de subvencions destinades a la preservació del patrimoni cultural local.

Apareixen els arqueòlegs

Gisela Ripoll, professora titular d'arqueologia de la Universitat de Barcelona (UB), i Montse Valls, doctora per la UB, membres investigadores de l'equip de recerca arqueològica i arqueomètrica de la UB, han demanat suport a l'Ajuntament de Foixà per poder concórrer al concurs públic per a l'aprovació de projectes quadriennals de recerca en matèria arqueològica i paleontològica, comprometent-se a consensuar les accions amb el consistori.

L'objectiu de la seva proposta, per a la qual demanen subvenció a Patrimoni, és consolidar les estructures de l'església, el poblat i la torre de Sant Sebastià –que la neteja ha deixat també al descobert– amb tres objectius: que "el jaciment no es perdi, que formi part del patrimoni de Foixà i que es faci lloc dins la recerca científica".

D'entrada es vol fer un estudi i una recopilació de les intervencions fetes durant la segona meitat de segle XX. Però en la declaració d'intencions s'apunten també diversos treballs de camp, com ara acabar de completar el desbrossament acabat fa uns dies, efectuar una prospecció geofísica per dimensionar el conjunt a preservar, fer el seguiment arqueològic de les rases que cal obrir al voltant de l'església i també de la neteja del pòrtic i l'aixecament d'un plànol topogràfic. L'equip s'ofereix a l'Ajuntament per adequar el jaciment per a la visita turística i cultural, col·laborar en la senyalització i la integració a la xarxa de museus, entre altres propòsits.

Publicada al diari "El PuntAvui", 6 de maig de 2014 - Joan Puntí - Foixà 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)