Can Teixidor del Terme

Vist: 1343
Banyoles - Can Teixidor del Terme
Banyoles - Can Teixidor del Terme

Can Teixidor del Terme és una masia situada a la banda exterior de l'antic recinte emmurallat de Banyoles. La casa és una edificació de tres plantes de segle XVIII, propietat de la família Brugada i destinat a la pagesia. La denominació "del Terme" ve precisament del fet de la seva ubicació i "Teixidor", pel nom del rec que passa per la finca1.

Els Brugada varen ser durant segles els propietaris de moltes terres a Banyoles amb un pes notable en la vida de la ciutat. El document més antic que es coneix és el pergamí d'un capbreu en què Ramon Brugada reconeix l'abat del monestir de Sant Esteve com el senyor del seu mas, si bé aquest mas originari no estaria situat en l'indret de Can Teixidor del Terme sinó molt probablement al veïnat de Lió1.

La masia tenia un molí o un trull que aprofitava les aigües del rec.

1 Diari "El Punt-Avui", 7 desembre 2020. Ramon Estéban. Banyoles.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)