La Farga - Mas Verdaguer

Vist: 1225
La Farga de Banyoles. Foto: banyolescultura.net
La Farga de Banyoles. Foto: banyolescultura.net

A l’època medieval, on ara hi ha La Farga, hi havia les terres del "Mas Pujol de sas Rieras" (Mas Verdaguer). L’actual Farga data de l’any 1685, quan el Batlle General de Catalunya va atorgar a la Universitat (Ajuntament) la facultat de fabricar una farga d’aram. Utilitzava les aigües del rec Major per fer girar dues rodes hidràuliques que movien els martinets (malls).

1 Informació extreta de banyolescultura.net

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)