Ca n'Hort

Vist: 1091
Ca n'Hort de Banyoles. Foto: banyolescultura.net
Ca n'Hort de Banyoles. Foto: banyolescultura.net

Ca n’Hort  ja es troba en documents del segle XIII. Era un lloc de molins i per això el rec rebia el nom de “Rec de n’Hort sobre los molins”. Els Hort eren una família pagesa molt important i eren els batlles de sac del monestir de Sant Esteve1.

1 Informació extreta de banyolescultura.net

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)