Can Cisó de Guemol

Vist: 1140
Can Cisó de Guemol. Foto: Generalitat de Catalunya
Can Cisó de Guemol. Foto: Generalitat de Catalunya

Can Cisó de Guèmol rebia el nom de mas Bret i formava part del nucli de Guèmol. L’edifici és de planta baixa, pis i golfes. La planta baixa correspon al segle XIII. Hi destaca la façana principal porticada amb un gran arc apuntat i els badius de la part superior.

En el web de patrimoni de la Generalitat es descriu de la següent forma: És una masia de planta rectangular amb algun petit cos afegit. El parament és de pedra de Banyoles de treball molt diferenciat. Pràcticament només hi trobem carreus ben escairats a les cantonades, a la resta dels murs l'aparell és molt desigual. Els murs tenen, en part, restes d'un arrebossat. La coberta és de teula àrab i a dues vessants. Carener perpendicular a la façana. Incipient ràfec, format per dues fileres de teules sobre cabirons. Les obertures, portes i finestres, hi són practicades de manera bastant arbitrària: unes es troben emmarcades i altres tenen llinda una mica treballada i en forma d'arc. Malgrat que tot el conjunt resulta força normal i senzill, la façana de la masia ens presenta unes solucions molt interessants. És una composició simètrica i compensada quant a la distribució dels elements que la conformen. D'una banda, a la part inferior, hi tenim una arcada, a mode de porxo, formada per un arc apuntat de carreus ben escairats. A l'interior del porxo, s'hi troba una escala, de pocs esgraons, que dóna accés a la vivenda, i, a ma dreta hi queda l'espai d'aixopluc per a les eines del camp, carros, etc. A la part superior, sobre l'arcada, s'hi obren dues obertures rectangulars separades per un pilar. És a dir, s'hi ha practicat un element badiu on emmagatzemar els farratges. La combinació porxo-paller és molt típica de la zona de Banyoles2.

1 Informació extreta de banyolescultura.net
2 Generalitat de Catalunya

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)