Can Puig de la Bellacasa

Vist: 4609
Mas Can Puig de la Bellacasa. Foto: banyolescultura.net
Mas Can Puig de la Bellacasa. Foto: banyolescultura.net

Can Puig de la Bellacasa, dels segles XIV-XIX, és una antiga masia de tres plantes restaurada de dalt a baix. Aquesta masia té la planta de forma trapezoïdal i un cos adossat a ponent amb galeria porticada. La façana conserva elements originaris: la porta d’arc de mig punt i dovelles de travertí­, tres finestres gòtiques geminades i impostes decorades amb roselles, entre d’altres obertures. La façana del darrere també és interessant. A l’esquerra s’hi troben les masoveries, les cases dels treballadors de les terres propietat dels habitants de la casa gran. Aquestes cases alineades de dos vessants són bastant homogènies: estan compostes de finestres rectangulars, portes de llinda monolí­tica i espitlleres i contraforts a les façanes del darrere.

El cognom Puig de la Bellacasa està documentat des del 1300. Els segles XVII i XVIII foren anys de prosperitat per aquesta famí­lia i els tres germans Puig de la Bellacasa tingueren un important paper en la lluita contra els francesos durant la Guerra Gran (1793-1795). Durant la Guerra del Francès (1808-1814), els francesos van fer fortificar la casa (l’anomenat llavors Fort Beurmann) durant l’ocupació i encara se’n conserva algun fragment per la part de darrere de la casa.

Al peu del turó on hi ha can Puig de la Bellacasa, per la banda de la façana posterior, hi ha la font de Can Puig, un racó molt agradable on hi ha també un rentador i una mina.

Actualment és la seu del Consell Comarcal del Pla de l’Estany. Està protegida com a Bé Cultural d’Interès Nacional de Catalunya des de 1985.

Informació extreta de www.banyoles.cat

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)