Mas de Ameller

Vist: 4523

A l'arxiu municipal de Banyoles es custodia una capsa amb 354 documents del 1829 al 1873 del Mas de Ameller de Banyoles, sobretot de la Primera i Tercera Guerra Carlina. Hi trobem llistes de milicians armats, rebuts i factures d'obres de fortificació, contribucions de diversos municipis de la comarca, relacions de fugits a la facció (carlins) cartes i ordres, llistes de presoners i afusellats, etc.

Arxiu Municipal i Comarcal de Banyoles

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)