Mas Arbeix

Vist: 4429

A l'arxiu municipal de Banyoles es custodia el fons procedent d'un masover, Baldiri Palomeras, que vivia al mas Arbeig de Banyoles. S'hi troba documentació diversa (contribucions, arrendaments, etc.). Abasta del 1935 al 1960.

Arxiu Municipal i Comarcal de Banyoles

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)