Organització Territori

Parròquia de Santa Maria de Gaüses

Vist: 158

 L’església de Santa Maria apareix esmentada molt tardanament, en les Rationes decimarum dels anys 1279 i 1280, amb el nom de “Gatosis”, que, més que una variant, sembla un error de transcripció. L’any 1316 el lloc apareix esmentat amb el nom de “Gahusis” i el 1362 amb el de “Gahusys”.

Al final del segle XIV es fa esment de l’església de “sancte Marie de Gahusis”. L’edifici actual fou construït al segle XVIII. A la llinda de la porta hi ha la inscripció “4 octubre 1760”. En altres punts de la façana apareixen les dates de 1751 i 1759. A les llindes de les sagristies, a banda i banda del presbiteri, hi ha les dates de 1724 i 17261.

La parròquia de Santa Maria de Gaüses depenia de l'antic Ardiaconat d'Empúries2.

1 Catalunya Romànica, per Joan Badia i Homs
2 El Llibre Verd del Bisbe de Girona (1362-1371). El delme i l'estructura feudal de la diòcesi de Girona al segle XIV, d'Elvis Mallorquí Garcia

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)