Organització Territori

Parròquia de Sant Feliu de Guàrdia

Vist: 170

L’antic poblat de la Guàrdia, actualment reduït a un sol mas, és inclòs dins el terme municipal de Torroella de Fluvià, documentat des de l’any 910. La seva església, dedicada a sant Feliu, també ha desaparegut. Al segle XII aquesta església fou confirmada com a possessió de Santa Maria de Vilabertran (any 1116).

En el nomenclàtor d’esglésies del segle XIV de la diòcesi figura com a parròquia. Es tracta, però, d’una interpolació, feta amb lletra que deu ésser del segle XV. En les llistes de parròquies del segle XVII, aquesta església ja no hi figura. L’església era situada a poques passes vers el cantó de tramuntana de l’actual mas de la Guàrdia. Fins fa uns quaranta anys encara eren visibles alguns fragments, fàcilment identificables com a pertanyents a una església, actualment desapareguts1.

La parròquia de Sant Feliu de Guàrdia depenia de l'antic Ardiaconat d'Empúries2.

1 Catalunya Romànica, per Joan Badia i Homs
2 El Llibre Verd del Bisbe de Girona (1362-1371). El delme i l'estructura feudal de la diòcesi de Girona al segle XIV, d'Elvis Mallorquí Garcia

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)