Genealogia dels Santapau (1148 a 1475)

Vist: 959

Llinatge del comtat de Besalú, que foren primer possessors de la castlania de Finestres i posteriorment prengueren el nom del castell de Santa Pau, del qual tingué la senyoria, i els seus membres n’esdevingueren barons1.

La línia troncal dels barons de Santapau s'extigí vers 1504. La successió passà als Cruïlles, que es cognomenaren Cruïlles de Santapau. La línia secundària siciliana dels marquesos de Licodia i prínceps de Butera fou iniciada per Ramon de Santapau i de Cardona, mort el 1475.

  Ponç I, Castlà de Finestres2 † después de 1148
  = N.N.  
  Arnau I, Castlà de Finestres3 † después de 1192
  = N.N.  
  Pere I de Santapau, Castlà de Finestres4 † después de 1196
  = N.N.  
  Ponç II de Santapau, Castlà de Finestres † después de 1218
  = N.N.  
  Arnau de Santapau † 1293
    = Ermessenda  
   
Berenguer
 
  Guerau, de Sant Aniol † después de 1251
  Hug I de Santapau, Castlà de Finestres5 † s.p. 1277
    = Beatriu de Porqueres (?) (òlim de Pont i de Porqueres)  
  Ponç III de Santapau, Senyor de Santapau i de Finestres6
† novembre de 1311
  = Urpai d'Urtx  
  Galceran † 1324
  Ponç (?)  
  Ramon (?) Ardiaca de Girona ?  
  Fineta  
    = Bernat de Gurb  
  Arnau (?), sagristà de Santa Maria d'Arles  
  Hug II de Santapau i d'Urtx, senyor de Santa Pau, Finestres, Sant Aniol i Monells.7
† v. 1323
  = Marquesa de Saguàrdia (òlim de Pinós)  
  Guillem  
  Hug  
  Ramon  
  Ademar  
  Orpai  
  Ponç IV de Santapau i Saguàrdia, senyor de Santa Pau, Finestres, Sant Aniol i Sanluri castellà de Càller † 1352
  = Sibil·la de Saportella  
  Hug III Ademar de Santapau i de Saportella, baró de Santa Pau, senyor de Finestres, Sant Aniol, Sanluri i Santa Maria dels Arcs. † 1393
  = Beatriu de Ribelles  
  Ponç V de Santapau, baró de Santa Pau † v.1395
  Joana de Santapau, baronessa de Santa Pau † 1456
    = Berenguer IV d'Oms, baró de Montescot  
  Marquesa de Santapau  
    = Elf de Pròxida  
  Beatriu de Santapau † v.1410
    = Guerau VIII de Cervelló, baró de la Llacuna  
  Berenguer de Santapau  
  Elionor de Santapau, monja de Pedralbes.  
  Berenguer de Santapau  
  Sibil·la de Santapau  
    = Dalmau de Queralt, senyor de Bellestar  
  Ramon Ademar de Santa Pau, sagristà de Lleida † v.1399
  Hug IV Ademar de Santapau i de Ribelles, baró de Santa Pau, de Mosset i de Castellfollit de la Roca, senyor de Mont-ras, primer baró de Butera i Licodia.8 † 1398
    = Elionor de Perellós  
  Galceran I Ademar de Santapau i de Ribelles, baró de Santapau, Castellfollit, Mosset, Butera i Licodia, senyor de Lentini † v.1438
  = Violant Roís de Liori (Primeres núpcies)  
  = Marquesa de Cardona (Segones núpcies)  
  Hug V Ademar de Santapau, baró de Santa Pau, de Castellfollit i de Mosset † v 1443
    = Damiata de Centelles  
   
Beatriu de Santapau i de Centelles, baronessa de Castellfollit i Mosset
† v.1504
   
  = Bernat (-Guerau) de Cruïlles
 
   
Violant de Santapau i de Centelles
 
   
  = Pere de Perea
 
   
Elisabet de Santapau i de Centelles
 
   
  = Bernat Roger de Rosanes, senyor de Rosanes (del Vallès)
 
  Berenguer Martí de Santapau   
  Ademar de Santapau, prevere  
  Galceran de Santapau  
  Beatriu, monja de Pedralbes  
  Guillem Ademar de Santapau i de Cardona (2) † d.1462
  Francesca de Santapau i de Cardona (2)  
    = Manuel de Ariño, senyor de Maella  
  Ramon de Santapau i de Cardona (2), baró de Butera i Licodia, senyor de Lentini9 † 1475
  = Elionor de Vallgornera  
  Ponç de Santapau i Vallgornera  
  = N.N.  
  Ramon de Santapau. baró de Butera i Licodia, senyor de Lentini  
    = Eleonora  
   
Ponç de Santapau, baró de Butera i Licodia, senyor de Lentini
† sp 1507
   
  = Cecília d'Orrioles
 
  Hug de Santapau, primer marquès de Licodia, baró de Butera, senyor de Lentini  
  = Antonia Filingeri  
  Ponç de Santapau, marquès de Licodia, baró de Butera, senyor de Lentini † 1542
  = Elionor Branciforte (Primeres núpcies)  
  = Isabella Branciforte (Segones núpcies)  
  Francesc de Santapau (1), Príncep de Butera, marquès de Licodia i Militello, baró de Belmonte, senyor de Lentini † 1590
    = Jenara de Benavides  
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
   
Camila de Santapau,Marquesa de Licodia, princesa de Palazzuolo
 
   
  = Gutierre Vázquez, primer príncipe de Palazzuolo, (Primeres núpcies)
 
   
  = Muzio Ruffo di Calabria, (Segones núpcies)
 
  Ambrosi de Santapau (1), primer príncep de Butera, marquès de Licodia, baró de Belmonte, senyor de Lentini  † spd 1563
  = Antònia dels Baus  
  Maria Antònia, princesa de Butera, marquesa de Licodia i Militello, baronessa de Belmonte i senyora de Lentini  
  = Girolamo Pietro Barrese, primer príncep de Pietraperzia  

Signes Convencionals:


Fill/Filla que segueix la línia successoria

Fill/Filla

=
Matrimoni

>
Enllaç a una altra genealogia

*
Neixament

M.
Casament


Mort

1 Gran Enciclopèdia Catalana. 

2 Ponç I Castlà de Finestres. Es troba a la batalla de les "Navas de Tolosa". Tot i que el situem com a pare d'Arnau I, aquesta relació no és segura ni contrastada (Gran Enciclopèdia Catalana).

3 Relació de parentesc no contrastada

4 La filiació segura del Santapau arrenca de Pere (I) de Santapau (mort després del 1196), castlà de Finestres, que potser seria fill del castlà Arnau (I) de Santapau , i aquest potser d’un altre castlà, Ponç (I) de Santapau , que es trobà a la batalla de Las Navas de Tolosa (Gran Enciclopèdia Catalana).

5 Hug I de Santapau morí al setge de Montesa contra els sarraïns el 1277, sense deixar fills (sembla que s'havia casat amb Beatriu de Porqueres).

6 Ponç III de Santapau és el primer del llinatge que consta com a senyor de Santapau i de Finestres. Anà a l'expedició a Babaria i a Sicília (1282), el 1300 donà carta de poblament als habitants de Santa Pau i el 1309 es trobà a l'expedició a Almeria.

7 Hug II de Santapau i d'Urtx, morí a Sardenya, on anà amb l'expedició de l'infant Alfons l'any 1323.

8 Els Alagones van tenir la possessió del comtat Butera fins al 1392, hostils al rei Martí, en ser derrotats per aquest darrer, els terrenys van ser confiscats i cedits, juntament amb la torre Falconara, a Ugo de Santapau, amb un diploma atorgat el 18 d'octubre a Castrogiovanni, pels serveis prestats al rei aragonès en la guerra contra els rebels, i transformades les possessions en terra baronal. (Viquipèdia italiana). L'any 1393, el rei Martí els assignà també les terres de Licodia.

9 Ramon de Santapau i de Cardona, fill segon de Galceran I, heretà les possessions del pare a Sicília (baronies de Butera i Licodia i senyoria de Lentini). El 1447 féu una donació a la seva neboda Beatriu de Santapau i de Centelles, baronessa de Castellfollit i Mosset, per a compensar-la de la pèrdua de la baronia de Santa Pau. Fou partidari que el príncep Carles de Viana fos proclamat rei de Sicilia, i el 1474 li foren confiscats els béns, acusat d'una mort, i el seu fill i hereu Ponç de Santapau i de Vallgornera per redimir-lo serví Ferran II a la guerra de Castella, on morí al setge de Burgos (1475) pocs mesos abans que el seu pare.

Bibliografia:

Gran Enciclopèdia Catalana, entrada Santapau.
Gran Enciclopèdia Catalana, arbre dels Santapau signat per Armand de Fluvià

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)