Hug (III) Ademar de Santapau i de Saportella

Vist: 1708
Cognoms i Nom: 

 HUG (III) ADEMAR DE SANTAPAU i DE PORTELLA

Data Naixement:
   
Lloc de Naixement:
   
Pare:
Ponç (IV) de Santapau i de Saguàrdia  
Mare:
Sibil·la de Saportella  
Espós /Esposa:
 Beatriu de Ribelles  .
Data de Casament:
   
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
 Fill   Ponç (V) de Santapau i de Ribelles,   † v.1395
Filla   Joana de Santapau i de Ribelles, baronessa de Santa Pau, que es casa amb Barenguer IV d'Oms, baró de Montescot.  † 1456
Filla   Marquesa, casada amb Elf de Pròxida  
Filla   Beatriu, casada amb Guerau VIII de Cervelló, baró de la Llacuna † v 1410
Fill   Berenguer  
Fill   Galceran I Ademar de Santapau i de Ribelles; baró de Santapau, Castellfollit, Mosset, Butera i Licodia; Senyor de Lentini, casat en primeres núpcies amb Violant Rois de Liori i en segones núpcies amb Marquesa de Cardona † v.1438
Filla   Elionor, monja de Pedralbes  
Fill   Berenguer  
Filla   Sibil·la, casada amb Dalmau de Queralt, senyor de Bellestar  
Fill   Ramon Ademar, sagristà de Lleida † v. 1399
Fill   Hug (IV) Ademar de Santapau i de Ribelles; Baró de Santa Pau, de Mosset i de Castellfollit de la Roca, senyor de Mont-ras, primer baró de Butera i Licodia; casat amb Elionor de Perellós † 1398
Data Defunció: 
 1393  
Lloc de Defunció:
   
Notes:

Baró de Santa Pau; senyor de Finestres, Sant Aniol, Sanluri i Santa Maria dels Arcs

Heretà les possessions de Catalunya i de Sardenya. Pel feu de Sanluri tingué una qüestió amb els Cruïlles, els seus antics possessors (1353). Hug el conservà, però després perdé el de Donigala, que el rei donà a Joan Carròs (1357). En esmena n'obtingué uns altres que foren de Bernat de Guimerà (1362). La reina li vengué en alou el domini directe dels castells i baronia de Santa Pau, Finestres i Sant Aniol de Finestres (1364). Col·laborà amb el rei contra els castellans, però el rei Pere III preferí que passés a Sardenya com a capità d’un centenar d’homes a cavall, damunt els quals tenia jurisdicció pròpia (1366). Fou conseller reial, camarlenc i uixer d’armes. S'ocupà de la fortificació del castell de Santa Pau. Amb sis galeres, s’uní a les naus venecianes que portaren a Xipre la nova reina Valentina Visconti (1378). Ajudà a la recuperació de Famagusta i obtingué donacions que després no foren efectives. Pere III li ordenà que observés la pau feta amb Gènova. Hug influí en les negociacions del rei per a la pau entre Gènova i Xipre. A la cort de Montsó del 1382 fou acusat d’afavorir els enemics del rei, castellans, sicilians i mallorquins, però sortí rehabilitat (1383). Ajudà Joan I contra els Armanyac (1389-90). De la muller, Beatriu de Ribelles, tingué nou fills. Amb dos d’ells, Ponç i Hug, passà a Sicília (1392).

Informació extreta de la Gran Enciclopèdia Catalana

 

Genealogies de les que forma part:
Els Santapau

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)