Concessió del dret de patronat del castell de Cartellà (11 desembre 1319)

Vist: 4549

L'11 de desembre de 1319, Beatrix de Cabrencio, vescomtessa de Rocabertí, filla dels difunts Ermessenda i Bernat-Hug, amb el consentiment del seu espòs el vescomte Dalmau de Rocabertí, concedeix a Galceran de Cartellà, a Arnau de Muntanyans i a Ramon de Caselles, doctor en dret, de Girona, marmessors testamentaris de la seva mare, Ermessenda (en motiu del qual tenien els castells de Rocacorba, Cartellà i Tudela), que mentres retinguin el castell de Cartellà (segons disposava el seu testament), puguin exercir el dret de patronat que l'expressada senyora Ermessenda va llegar al Castell de Cartellà, a saber, la presentació de cinc preveres per a iguals beneficis que havia fundat en les capelles de Santa Maria de Rocacorba, Sant Grau del castell d'Hostoles, Sant Salvador de Puigalder i les esglésies de Santa Maria d'Amer i Sant Daniel de Girona. (A. Bibliotèca Central, perg. 299)

Informació extreta de "Documentos medievales sobre el castillo de Rocacorba", de Lluís G. Constans.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)