Sant Gregori protegeix 60 elements arquitectònics

Vist: 4711

Sant Gregori - Castell dels MargaritS'està tramitant la seva catalogació com a béns culturals d'interès local a través del Consell Comarcal del Gironès. Entre les construccions hi ha ponts, castells, ermites, masos i capelles.

L'Ajuntament de Sant Gregori ha endegat el procés per catalogar com a béns culturals d'interès local (BCIL) fins a seixanta elements arquitectònics presents al municipi. Com que és un municipi amb menys de 5.000 habitants, la tramitació de la catalogació ha de ser aprovada pel ple del Consell Comarcal, que dimecres va sotmetre a votació –i aprovar– la declaració de vuit d'aquests elements. En concret, en aquesta primera tongada, van ser el castell de Taialà; el pont de Can Carrasquet, entre Domeny i Sant Gregori; el pont de Can Carrera, a Cartellà; el pont de ferro a Sant Medir; els dos ponts al castell de Cartellà; el pont d'en Batlle, a Ginestar, i el pont d'en Toni, també a Cartellà.
Difusió i protecció
D'aquests elements, l'alcalde de Sant Gregori, Quim Roca, destaca, per exemple, el castell de Taialà, casal fortificat d'origen medieval reconvertit en masia que va ser quarter general de les tropes napoleòniques durant els setges de Girona, a principi del segle XIX. Pel que fa als ponts inclosos, són estructures que mantenen característiques especials en la seva configuració per la forma de la volta, mida de l'ull o el context històric.
L'alcalde diu que es tracta d'exercir una especial protecció en aquests elements, que estan inclosos en el POUM: “La catalogació permetrà aspirar a subvencions per mantenir i arreglar aquestes construccions, i és també una eina que pot ajudar a donar-les a conèixer.”
Entre els elements que es declararan BCIL hi ha ermites, capelles, castells, masos i construccions com per exemple la façana de l'escola Agustí Gifre, de Sant Gregori, obra de Rafael Masó.
La declaració com a BCIL es portarà al ple del Consell Comarcal del Gironès de manera escalonada per permetre una tramitació ordenada dels diversos expedients, explica l'alcalde. Tots són elements de protecció del patrimoni català que passaran a estar inscrits en el catàleg del patrimoni cultural català del Departament de Cultura.

Publicada al diari "El PuntAvui", 21 de gener de 2015 - Jordi Nadal - Sant Gregori 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)