Exposen el pergamí del debat sobre la nau de la catedral de Girona

Vist: 3679
El pergamí de debat sobre la catedral

Es mostra per primera vegada al públic coincidint amb el 600 aniversari de la decisió de construir la nau única gòtica en l'exposició de la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes.

La Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) participa en els actes que s'organitzen en el marc del 600 aniversari de la decisió de construir la nau única d'estil gòtic de la catedral de Girona amb l'exposició 1416-1417. La Catedral de Girona, una o tres naus?, que s'inaugura divendres, 3 de març, a les set de la tarda, a la seu de l'entitat.

L'exposició se centra en la consulta a experts, que va començar el 1416, a dotze picapedreres i mestres d'obra –els arquitectes de l'època– catalans i també de Perpinyà i Narbona. L'objectiu era conèixer la seva opinió sobre la manera de resoldre l'ampliació de l'edificació, amb una única nau o amb tres. Set dels consultats es van decantar per continuar la construcció en tres naus, el sistema més habitual, i cinc van apostar per una única nau. Al final, va guanyar la decisió minoritària, el que ha convertit la catedral de Girona en la construcció religiosa amb la nau central més gran: 34 metres d'altura i 23 metres d'amplada.

Aquesta consulta va quedar registrada en un acte, un pergamí original, 1416-1417 Segona consulta de mestres d'obra i decisió per continuar a una sola nau, que es conserva a l'Arxiu Capitular de Girona i que s'exposa per primera vegada en públic en la mostra que s'inaugura divendres. De la documentació original també se'n podrà veure el Llibre del notari Pere Despont de 1386-1387, conservat a l'Arxiu Històric de Girona, que conté informació sobre la primera consulta feta trenta anys abans. El pergamí original és un dels elements centrals de la mostra.

Tres preguntes

L'itinerari s'inicia amb el text del doctor i professor d'art medieval Joan Molina Figueras, que fa una contextualització històrica de la construcció d'aquest monumental edifici, amb il·lustracions dels plànols: la planta i l'alçat. Acompanyaran aquesta introducció dotze plafons amb les respostes dels picapedrers i mestres d'obra consultats. Tres van ser les preguntes que el capítol catedralici va formular als tècnics. En primer lloc, es demanava si la nau començada es podria continuar amb fermesa; en segon lloc, es volia saber si la construcció es continuava amb tres naus o si calia variar-ne el format, i finalment volien saber quin dels dos projectes s'integraria millor a la capçalera existent.

Publicada al diari "El PuntAvui", 1 de març de 2016 - Gemma Busquets - Girona

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)