Mas Mates

Vist: 1355

En el capbreu iniciat el 15 de novembre de1426 al cellerer del monestir de Sant Pere de Rodes, de les possessions a la Selva de Mar, apareix com a propietari capbrevant Guillem Morres per la masada d'en Morres que més tard es conegué com a Mas Mates, situat al veïnat de Montroses, anomenat antigament Armenrodes.

Aquest veïnat està situat al curs baix de la riera de Rubiés, on la vall pren la màxima amplitut i fertilitat. Aquests capbrevants serien els darrers en habitar el veïnat, perquè décades després els masos quedaren abandonats, fins que el 1500, el cellerer Pau Vicens els establí a Ramon Ramada, un pagès de Llançà establert a la Selva. Al final d'aquest segle tots els masos haurien estat abandonats i tant sols el Mas Mates, antigament Mas Morres, hauria estat l'únic mas que va perdurar fins el segle XIX1.

1 Els dominis de Sant Pere de Rodes al Cap de Creus, pàg.64, per Arnald Plujà i Sònia Masmartí

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)