La portalada del monestir de Ripoll ja té la cara neta

Vist: 3182
Santa Maria de Ripoll

Queda poc per donar per finalitzats els treballs de neteja, restauració i consolidació d'aquest element clau del romànic europeu. El conseller Vila espera que l'ajudi a ser patrimoni Unesco.

La intervenció que el Centre de Restauració dels Béns Mobles de Catalunya està enllestint al pòrtic de la glòria del monestir de Ripoll és la més importants dels últims seixanta anys. Per això, ahir el conseller de Cultura, Santi Vila, va afirmar que ara se l'ha de deixar descansar una mica. Feia referència així al fet que les intervencions dels pròxims anys a aquest element singular del romànic del país i d'arreu d'Europa s'emmarcaran en els programes de conservació ordinaris del seu Departament. Sí que va avançar, tot i que sense donar-ne detalls, que a partir d'ara posaran l'accent a donar suport a tot allò que ajudi a reivindicar el conjunt del monestir amb una atenció preferent per la famosa portalada romànica, com per exemple la mostra d'instruments recreats a partir dels que hi figuren esculpits. Tot plegat ha de reforçar la candidatura de la portalada, coneguda també com la Bíblia de Ripoll, a patrimoni de la Unesco.

Després de quatre mesos de treballs, la intervenció a la portalada s'acabarà a mitjan d'aquest mes de gener. Ho va avançar el conseller, qui a més va assegurar que se celebrarà un acte públic per presentar el nou aspecte de la famosa Bíblia esculpida en pedra.

Els treballs els du a terme l'empresa Arcovaleno SL i s'han centrat en la neteja general de les capes de superfície alterades i en la consolidació puntual de la pedra descohesionada. En concret, han netejat la brutícia superficial i han retirat les capes de resina alterada de sobre la portada, sense comprometre la consolidació puntual de la pedra. Hi intervé un equip de cinc professionals, sota la direcció del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, i té un cost total de 125.000 euros, finançat pel Patronat del Monestir de Ripoll, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura.

L'actuació es fonamenta en un seguit d'estudis, d'analítiques i de treballs que s'han fet durant els últims anys, ratificats per una comissió d'experts, creada per generar el màxim consens, atesa la complexitat de la intervenció. El centre de restauració ha dut a terme estudis previs a la intervenció, que s'han centrat en el coneixement científic dels materials de la portada i a tenir un coneixement integral i precís del seu estat de conservació. Així, s'han fet anàlisis geològiques i fisicoquímiques per determinar el tipus de pedra i de resines afegides i les restes de policromia, i s'han identificat múltiples dipòsits de brutícia i crostes negres puntuals. Paral·lelament, s'han fet els aixecaments planimètrics amb els mapes de patologies a fi d'identificar alteracions mecàniques superficials, com ara descamacions, fissures, petites pèrdues, etc., i les alteracions provocades per la resina de les capes superficials. Tots els estudis han estat complementats amb fotografia analítica mitjançant la macrofotografia, la llum ultraviolada UV i càmera termogràfica.

Publicada al diari "El PuntAvui", 5 de gener de 2017 - Jordi Casas - Ripoll

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)