Mas Esteve

Vist: 765

El 6 de setembre de 1301, Domènec Esteve i la seva esposa Gueraua, del mas Esteve de Madremanya, reconeixen a Arnau de Ribera, cavaller, de ser persones pròpies seves1​.

1 Col·lecció de pergamins del fons del monestir de Sant Daniel de Girona, pergamí 362.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)