Mas de Riusec

Vist: 4211

Esmentat com a Mansum Riuosico.

El 17 de febrer de 1268: Sentència interlocutòria del jutge Bernat d'Empúries en causa entre Berenguer d'Aguiló i Bernat de Riusec, de Madremanya, sobre el cens a satisfer per un molí­ del mas del darrer.
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 197)

El 4 de desembre del 1287, Bernat de Rissec, la seva esposa ferrera, el seu fill Pere i l'esposa d'aquets, Blanca, defineixen a Guillem d'Aguiló el molí­ d'Aguiló, situat a Madremanya, a causa de no poder-lo tenir condret.
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 276)

El 7 d'agost de 1321, davant el notari Francesc Simó, Bernat d’Abellars (Apiliariis), cavaller, Pere de Costa, canonge de Sant Feliu, i Pere Alegre, ciutadà de Girona, marmessors de Bernat de Coll, de Girona, venen al bisbe Pere de Rocabertí­ els masos Rissec, Torrent i Casadevall, situats a Madremanya, per 5.000 sous bar.
Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Mitra, Calaix 17, núm. 25.(Ref.860)

El 9 de novembre del 1355 i el 7 de febrer del 1358, davant el notari Bartomeu Vives, Procés de subhasta i venda, per part del bisbe de Girona, del mas Rissec, de Madremanya, abandonat, a Berenguer Capellà, de Madremanya, per 50 sous.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 17, núm. 16.(ref.1249)

El 20 d'agost de 1359, a Rupià, davant el notari Guillem Ponç, Ramon d’Estanyol, procurador del bisbe Berenguer de Cruïlles, estableix a Pere de Rissec el mas Rissec de Madremanya, adjudicat al bisbe com a senyor directe per sentència judicial a causa de manca de tenidor.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 17, núm. 15.(ref.1264)

(Veure també el Mas Casadevall)

Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera
Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)