Organització Territori

Parròquia de Sant Jaume d'Espolla

Vist: 563

L’any 982, en un precepte del rei Lotari, “Spedolia” apareix entre els llocs on tenia alous el monestir de Sant Pere de Rodes. Trobem altres cites sobre el lloc i altres indrets de l’actual municipi en un text datable al darrer quart del segle XI, on apareixen les propietats i els noms dels militum que tenien possessions en feu del monestir de Sant Quirc de Colera.

L’església és esmentada en un document de l’any 1226 amb el nom de Sancti Jacobí de Spoola. Poc després, en les Rationes decimarum dels anys 1279 i 1280 hi ha notícia de l’ecclesia de Spodilia i ecclesia de Spudilia. El 1362 és anomenada Sancti Jacobi de Espodolia i, en els nomenclàtors del segle XIV, Ecclesia parrochialis sancti Iacobi de Spodolia1.

La parròquia de Sant Jaume d'Espolla depenia de l'antic Ardiaconat d'Empúries2.

Veure també: Patrimoni d'Espolla

1 Catalunya Romànica, per Joan Badia i Homs
2 El Llibre Verd del Bisbe de Girona (1362-1371). El delme i l'estructura feudal de la diòcesi de Girona al segle XIV, d'Elvis Mallorquí Garcia

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)