Troben més restes d'ós i eines de neandertal a la cova de l'Arbreda.

Vist: 3675

Les excavacions a Serinyà van començar el dia 3 de juliol de 2006 i acaben a final de mes.

LAURA PORTAL / Serinyà - Les excavacions a la cova de l'Arbreda de Serinyà es van reprendre fa més d'una setmana i ja s'han pogut localitzar diferents restes. Entre les quals s'han trobat nombroses restes d'ós de les cavernes, tant d'exemplars adults com de cries. A més, els arqueòlegs també han trobat diferents eines de l'home de neandertal, com ara puntes i ascles de diferents materials, però especialment de quars. De moment, els investigadors han pogut confirmar la datació de les prospeccions fins a 40.000 anys d'antiguitat, ja que en nivells inferiors, segurament més antics, no han trobat prou indicis com per posar una data fiable.

Un equip de disset persones i de dos directors, Narcís i Joaquim Soler, treballen fins a final de mes a la cova de l'Arbreda. El jaciment paleolític continua donant resultats. Sense ser espectaculars, els arqueòlegs han trobat restes d'animals, sobretot d'ós, però també de cérvols i cavalls. L'assentament havia estat, doncs, lloc de refugi d'animals en diferents etapes, però també havia tingut un ús per als humans. Prova d'això són les eines de tall que s'han trobat a la cova. D'aquestes, moltes són de quars perquè és un material molt resistent, però també n'hi ha de calcàries.

La feina és força dura, ja que es tracta d'anar traient galledes de terra a fora, un cop allà, la garbellen i hi troben els minúsculs trossets d'ossos que permeten fer la documentació. Així han trobat una infinitat de dents, moltes de les quals són dents de llet de cries d'ós de les cavernes.

Segons Narcís Soler, de feina encara en queda molta per fer, ja que els nivells més baixos, on estan treballant ara, continuen donant molts resultats i tenen indicis d'una gran riquesa de material en estrats encara més inferiors. Aquesta cova va experimentar nombrosos canvis a causa de l'aigua, ja que és una zona de moltes fonts, les quals provocaven una erosió considerable en el terreny.

De les disset persones que hi treballen actualment, hi ha tres estudiants estonianes i els altres són tots catalans, la major part d'ells procedents de la Universitat de Girona. De fet, Narcís Soler també és de la UdG i forma part de l'Institut de Patrimoni d'aquesta universitat. Joaquim Soler, per la seva banda, està fent el doctorat en una universitat alemanya.

Publicada al diari "El Punt" el dia 13 de juliol de 2006.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )