Cultura incoa un expedient per protegir les coves de Serinyà.

Vist: 3228

La declaració de BCIN serà en la categoria de zona arqueològica, com Ullastret.

DANI CHICANO / Barcelona - El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació va anunciar ahir, amb la publicació al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), la resolució d'incoar expedient de declaració de bé cultural d'interès nacional (BCIN), en la categoria de zona arqueològica, en favor de les coves prehistòriques de Serinyà, al Pla de l'Estany. La categoria és la mateixa en la qual també hi ha la declaració de protecció del conjunt d'Ullastret. Ara s'obre un període d'un mes d'informació pública i al·legacions.

La direcció general de Patrimoni Cultural és la responsable de proposar la incoació de l'expedient de declaració de BCIN, en aquest cas a favor de les coves. Després d'acceptar aquesta proposta, es va procedir a notificar la resolució als interessats, traslladar-la a l'Ajuntament de Serinyà i fer-li saber que, a dreta llei, la incoació comporta la suspensió de llicències municipals de parcel·lació, edificació o enderrocament de la zona afectada i la suspensió, a tots els efectes, de les llicències concedides. Tot i això, Cultura pot autoritzar la realització d'obres que sigui manifest que no perjudiquen els valors culturals del bé. L'autorització, però, ha de ser prèvia a la concessió de la llicència.

Després de publicar la resolució al DOGC, s'ha obert un període d'informació pública que durarà un mes i en què l'expedient estarà a disposició de qui el vulgui examinar a la seu dels Serveis Territorials de Cultura i Mitjans de Comunicació a Girona. Durant aquest termini es podran presentar les al·legacions corresponents.

Pel que fa a la zona a protegir, fa uns deu anys que és obert al públic el que es coneix com a Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà, al Pla de l'Estany. Aquest parc, un veritable jaciment, el formen diversos abrics, com la cova de l'Arbreda, la de Mollet o el Reclau Viver, on s'han localitzat importants restes d'ocupació humana, entre altres un ullal de neandertal, des de fa 200.000 anys fins en fa uns 3.000. També van ser ocupades sovint per grans mamífers. Les coves són en un paratge d'una gran bellesa natural, al peu de la carretera que va de Banyoles a Olot.

Publicada al diari "El Punt" el dia 13 de juny de 2007.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )