Carta al Director tramesa per Jordi Estévez i publicada al diari El Punt el dia 08/07/2002.

Vist: 3618

Arqueologia a Can Vilanera

Fa gairebé trenta anys que vaig començar la meva carrera d'arqueòleg i ara com a professor d'arqueologia crec que estic autoritzat i obligat a donar la meva versió tècnica i científica pel que fa a l'arqueologia a Can Vilanera de l'Escala que d'una manera potser frívola o potser interessada, es dona per resolt en uns articles apareguts en aquest diari. En primer lloc, no és cert que gràcies al golf s'hagin trobat les restes. Ja fa molts anys que es coneixia l'existència de patrimoni arqueològic a la zona de Vilanera, i és justament per això que la Generalitat va exigir als promotors un informe previ, que varen encarregar a una empresa d'arqueologia. Els informes resultants han deixat clara la importància de les restes per a una comprensió de l'inici de la història de l'Empordà i, per extensió, de Catalunya. Tot i així, les prospeccions arqueològiques només han afectat una petita part de l'espai total del projecte: la que ocuparien les cases, però la zona afectada és també la que ocuparia el camp de golf. Les restes arqueològiques són incompatibles amb el projecte tal com està, a banda dels elevats costos d'excavació que suposarà pels promotors, finalment, o es destruiran les restes o bé la seva conservació impedirà bona part del projecte. El que de moment ha sortit ja és prou important i no hauria de ser excavat sense garantir que la societat catalana, i especialment l'escalenca, hereva d'aquest patrimoni, en traurà el màxim profit (i això vol dir quelcom més que acumular els materials en uns magatzems i posar la informació en unes memòries tècniques). És obligat, doncs, proposar i reclamar alternatives més racionals i mesurades respecte. a l'ús d'aquest espai, pel seu valor i perquè en el context d'Empúries aquest es multiplica. / JORDI ESTÉVEZ. Bellaterra (Vallès Oriental)

Publicada al diari "El Punt", 08/07/2002

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)