Excaven més tombes a Vilanera

Vist: 2654

Les excavacions d’aquest any a la necròpolis del bronze final i de la primera edat del ferro de Vilanera (l’Escala) han permès descobrir 14 noves tombes.

Aquestes consistien en fosses excavades en el subsòl on s’havien dipositat les urnes amb les restes de la cremació, generalment envoltades d’altres peces ceràmiques. Les fosses corresponen majoritàriament al període més recent, de la primera edat del ferro. També s’ha pogut documentar alguna de les estructures funeràries més senzilles, que solen contenir una única urna ceràmica i que corresponen a l’ús previ d’aquesta necròpolis durant el bronze final. Els treballs els han dirigit les arqueòlogues Dolors Codina i Francesca Pullia i hi han participat estudiants d’arqueologia provinents de diverses universitats catalanes i d’altres zones de l’Estat, així com d’Itàlia. Aquestes excavacions les promou l’Ajuntament de l’Escala amb l’ajut del Departament de Cultura i la col·laboració de la seu d’Empúries del Museu d’Arqueologia de Catalunya.

Publicada al diari "El PuntAvui", 29 de setiembre de 2018 - Ramon Estéban - Besalú 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)