La Bisbal medieval

Vist: 1471
Rasa on es van trobar les restes de muralla de la Bisbal.
Rasa on es van trobar les restes de muralla de la Bisbal.

Les obres d’ordenació dels carrers Ample, Antic i Valls d’en Colomer fan aflorar a la Bisbal restes de l’antiga muralla i del que se suposa que era l’antiga ciutat medieval.

Les obres d’ordenació dels carrers Ample, Antic i Valls d’en Colomer de la Bisbal d’Empordà han fet aflorar vestigis que permeten resseguir la història de com va ser l’antiga ciutat medieval. L’actuació, però, ja preveia la possibilitat de trobar restes arqueològiques, com ara parts de la muralla de l’antic nucli. La muralla precisament va ser declarada bé cultural d’interès nacional, si bé bona part de l’antiga fortificació no és visible, tot i que hi ha parts que sí que ho són, com el portal del carrer de la Riera. I en aquest sentit, abans de començar els treballs, es va fer una prospecció de l’àrea amb uns georadars que permetien detectar elements susceptibles de ser interessants arqueològicament. Amb l’obertura del carrer Ample, s’han trobat, doncs, dos punts destacats i que formen part de l’informe arqueològic.

El primer punt d’interès és a l’entrada del carrer Sant Jaume, on s’ha localitzat un mur vertical que podria ser part dels contraforts de l’antiga entrada a la ciutat. Tot just acaben de començar els estudis, però ja es treballa amb la hipòtesi que sigui part de les restes de l’antiga ciutat medieval. El segon punt es trobaria al carrer Valls d’en Colomer i s’hi hauria trobat un mur atalussat –amb una inclinació i pendent.

Però els treballs han aportat altres troballes; en una rasa del carrer Ample s’ha descobert una canalització d’aigües residuals construïda amb lloses de sorrenca en època moderna i que està fora d’ús. A partir de la documentació d’un mur en una altra rasa d’aquest carrer es va seguir el traçat i es van registrar altres murs.

D’una banda, dos petits trams de mur (nord-sud i est-oest), que fan cantonada a nivell d’una casa i es perllonguen. Es tracta de murs de 80 cm d’amplada, construïts amb pedres sorrenques amb una cara més o menys plana i la resta desbastades però sense arestes marcades. El material de les juntes és de morter de calç amb graveta grisa i alguns quarsos. No se’n coneix l’alçària ni la profunditat atès que l’obra no precisa una cota menor. Estan tallats pel servei de conducció d’aigua a l’oest i diverses escomeses.

Si durant els treballs sorgeixen novetats arqueològiques, s’aniran actualitzant. D’altra banda, ja es van trobar petits trams de la que va ser l’antiga muralla defensiva de la Bisbal, que data del segle XIV, en les obres que es van fer durant els treballs d’urbanització del carrer Valls el 2014. Aleshores, ja es van documentar les troballes que podrien complementar les que es facin en aquesta nova actuació.

Publicada al diari "El PuntAvui", 11 d'agost de 2019 - Joan Trillas - La Bisbal d'Empordà 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)