Santa Margarida d'Empúries

L'església de Santa Margarida d'Empúries es troba situada a l'extrem sud-occidental del turó d'Empúries, al costat de la carretera que condueix a Sant Martí des de la carretera de Viladamat-l'Escala, fora dels nuclis urbans històrics d'Empúries i molt a prop de l'església de Santa Magdalena. Com aquesta, Santa Margarida forma part dels diferents assentaments suburbans que es van articular al voltant de la ciutat antiga tardana i altmedieval d'Empúries1.

1 Del romà al romànic, Xavier Aquilué i Josep Mª Nolla, Fundació Enciclopèdia Catalana

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)

Santa Margarida d'Empúries - Història

Aquesta és l’església que estigué dedicada a santa Margarida i amb aquest nom han estat conegudes sempre, popularment, les seves ruïnes. Ha estat publicada amb el nom de “Santa Margarida I”, mentre que les restes de l’altra església propera eren designades “Santa Margarida II” pel fet que s’ignorava la dedicació d’aquesta darrera. Hom sap actualment que la dita església propera estigué dedicada a santa Magdalena; ja no cal, doncs, continuar utilitzant aquesta terminologia arqueològica, ja que pot ésser aplicat a cadascun dels edificis llur nom correcte.

Llegeix més...