Mas Joli

Vist: 3222

El 19 de març de 1567, Pere Joan Conill, pagès de l'Esparra, reconeix tenir pel monestir de Sant Pere Cercada el mas Joli, derruït, i part del mas Cuní. El mas Joli, derruït, afrontava al nord, sud i oest amb el mas Cuní i, a l'est, amb el mas Xifra. Del mas uní tenia pel mateix monestir 2 peces de terra d'una extensió en conjunt de 50 jornals, situades entre els masos Cuní, Vilardell i Pons1.

1 Quaderns de la Selva Nº 8. Evolució de la propietat a l'Esparra (1497-1900), de Josep Formiga i Bosch

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)