Mas Blavi

Vist: 4128

Trobem esmentat el mas Blavi en el llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners (Quadern Riudarenes f.5v), el 12 de desembre de 1353 en la capbrevació del mas Blavi feta per Pere Blavi i la seva muller a favor de Ramon de Cassà, senyor de la força de la Roqueta (Escrivà: Guillem Llobet, notari d'Hostalric)1.

Des de l'any 1449, en la seva condició de propietària de la Força o Torre de la Roqueta de l'Esparra, consta el mas de Blavis com a possessió de la família Farners, que el tenia en franc alou2.

1 Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos, de Pere Gifre i Santi Soler, editat pel Centre d'Estudis Selvatans
2 Riudarenes ahir, ara i sempre, de Miquel Borrell i Sabater.

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )