Mas Barrot

Vist: 3981

El 14 de setembre de 1727, Baudili Barrot i el seu fill Salvi Barrot, amos del mas Barrot de la parròquia de Santa Coloma però terme de Riudarenes, reconeixen tenir per Francesc Salvador de Bournonville una peça boscosa situada a la parròquia de Sant Martí de l'Esparra, de 40 jornals. Afrontava al nord part amb el mas Agustí i part amb el mas Ferragutcases, a l'est part amb terres de Baudili Barrot i part amb el mas Xifra, al sud part amb el mas Xifra, part amb el mas Riba i part amb el mas Pastells, i a l'oest amb el mas Agustí1.

1 Quaderns de la Selva Nº 8. Evolució de la propietat a l'Esparra (1497-1900), de Josep Formiga i Bosch

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)