Mas Bualous

Vist: 4092

El mas Bualous el trobem esmentat a la següent documentació:

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. Quadern Riudarenes f.10r

1354, novembre, 22

Capbrevació d'una feixa de terra situada al capdavall del mas Bualous, de cabuda 3 saions, feta per Ramon de Bualous a favor de Ramon de Cassà. senyor de la força de la Roqueta.

Escrivà Guillem de Llobet

Informació extreta de:
Llibre "Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos," de Pere Gifre i Santi Soler, editat pel Centre d'Estudis Selvatans

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )