Mas de la Font

Vist: 3630

El 10 de novembre de 1152, Bernat Vives, amb els seus germans Berenguer i Domènec, la seva cosina Poca i el  fill d'aquesta, Berenguer, defineixen a Bernat, clergue, el mas de la Font i la seva masada, que és tingut a domini directe de l'església de Sant Llorenç de Maçanet, per 25 sous de diners gironins. L'acte es fa davant la presència de personatges destacats, entre els quals hi ha Berenguer de Maçanet.(1)

(1) Arxiu Històric Fidel Fita d'Arenys de Mar, pergamí núm 19 (Fons Gelat, núm.6)

Informació extreta del llibre "Col·lecció diplomàtica dels Cartellà, cavallers de Maçanet de la Selva (1106-1301), Elvis Mallorquí

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)