Mas Beluç

Vist: 3944

El 12 de febrer de 1316 (1315), davant el notari Pere Capmany, El bisbe Guillem de Vilamarí­ firma a Arnau d’Alou el delme del mas Beluç de Blanes i dues parts del de la parròquia de Lloret.
Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Mitra, Calaix 4, núm. 54.(Ref.689)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)