Retrat dels masos de Blanes, a ‘Blanda'

Vist: 3927
Masos de Blanes

El número 19 de la revista ‘Blanda' publica un estudi sobre la importància agrícola de Blanes en el passat. El signen Joan Baltrons i Antoni Reyes.

El darrer número de la revista Blanda de Blanes publica un estudi inèdit sobre la importància agrícola de Blanes, entre els segles XIV i XVII. Signat per Joan Baltrons i el mateix director de l'arxiu, Antoni Reyes, s'aproxima al territori que s'estenia més enllà de les muralles de la vila durant la baixa edat mitjana i part de l'època moderna, i que tenia els masos com a nucli vital central. En parlar de mas no es refereixen al concepte actual de casa de camp, sinó a una explotació agrària que pot tenir terres de conreu, boscos, pastures i també una casa. El mas era una entitat socioeconòmica i autosuficient, però sobretot una entitat sociojurídica caracteritzada per la servitud de remença. Un dels maldecaps amb què s'han trobat els autors a l'hora de fer la recerca ha estat associar diversos noms que identificaven un mateix mas, ja que canviaven molt de senyors. Així, han localitzat documentació on un mateix mas apareix registrat amb més de quatre noms diferents.

Per extreure totes aquestes dades, s'ha fet un estudi exhaustiu complementat amb mapes de situació i extensions que ocupaven, així com fotografies antigues del segle XX. Actualment queden molt poques representacions dempeus, com per exemple Mas Valldolig, que en el seu temps va arribar a ser el més gran del municipi, o Mas Ferrer del Puig. En aquest sentit, la relació dels masos que s'inclou a l'article en suma prop d'un centenar, comptant els annexats que es van incorporar d'altres termes municipals propers a Blanes. Per evidenciar la importància d'aquest article de recerca, la portada de Blanda reprodueix una d'aquestes antigues extensions agràries: Mas Domènech, avui desaparegut. Ho fa a través d'una aquarel·la de l'any 1965 signada pel pintor blanenc Joan Padern.

Publicada al diari "El PuntAvui", 27 de febrer de 2017 - Redacció - Blanes 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)