Mas Roig

Vist: 3714

A l'arxiu patrimonial de la famí­lia Caramany, hi ha un pergamí­ de l'any 1547 (C5, 3466), corresponent a la venda atorgada per Pere Marco, mestre d'aixa de la vila de BLanes, ara però a la ciutat de Barcelona, fill d'un altre Pere Marco, també mestre d'aixa, a favor d'Esteve Mas, paraire de la vila de Blanes, d'un hort situat al terme de Blanes, al lloc anomenat mas Roig, pel preu de set lliures i quatre sous.

Informació extreta de:
Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Seglex XIII-XX, de Pere Gifre i Santi Soler, editat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, vol. 2 de la col·lecció Fontanetum

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)