Mas Malleu

Vist: 4655

Es troba situat a l'antic veïnat de Gratacós, conegut també com a veïnat del Pont de Llierca.

Les primeres referències del mas són de 1240, quant surt esmentat en un document de concessió d'una peça de terra que fan Pere d'Almacà i la seva esposa a favor de Guillem de Quintanella i la seva esposa. La peça de terra en qüestió afronta amb terres d'en Bernat Malleu (Arxiu Històric Comarcal d'Olot, Fons patrimonial Casabona).

La documentació conservada al fons patrimonial Casabona que hem esmentat, permet resseguir bastant bé la trajectòria del mas.

Les dades del mas serveixen de base per a l'estudi realitzat per Santi Soler i Simon titulat "Notes sobre el dret a cornar a Tortellà" i publicat en el Volum II de la IX assemblea d'estudis de Besalú i el seu comtat.

Informació extreta de:
Volum II IX Assemblea d'Estudis de Besalú i del seu Comtat - 2003 - Editat per Amics de Besalú

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)