Mas Serrat del Pont

Vist: 4724

Situat al veïnat del Pont de Llierca.

Al 1549 és esmentat en un conflicte veïnal amb el mas Malleu, que acabà amb una sentència arbitral en la qual, entre altres coses, es condemnava al de Malleu a "que no puga passar ab son bestiar gros ni manut, so és per passar a part dellà del pont de Lierque per pasturar ni empriuar en pasturas ningunes tingue dit Joan Serrat de part dellà de dit pont ...".
(Arxiu Històric Comarcal d'Olot - Fons patrimonial Casabona, pergamins del mas Serrat del Pont de Tortellà: núm 3 - 1 de gener de 1549)

En el seus terrenys hi ha el jaciment arqueològic del Serrat del Pont

Informació extreta de:
Volum II IX Assemblea d'Estudis de Besalú i del seu Comtat - 2003 - Editat per Amics de Besalú - Santi Soler i Simon: "Notes sobre el dret a cornar a Tortellà"

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)