Mas Gratacós

Vist: 4616

Havia donat nom a l'antic veïnat de Gratacós, conegut també com a veïnat del Pont de Llierca.

A l'any 1636, Joan Malleu, del mas Malleu, compra el mas Gratacós juntament amb el seu molí­, pel preu de 400 lliures.
(Arxiu Històric Comarcal d'Olot - Fons patrimonial Casabona, lligall referent al mas Malleu de Tortellà)

Informació extreta de:
Volum II IX Assemblea d'Estudis de Besalú i del seu Comtat - 2003 - Editat per Amics de Besalú - Santi Soler i Simon: "Notes sobre el dret a cornar a Tortellà"

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)