Mas Llober

Vist: 2137

El mas Llober de les Planes apareix documentat  l'any 1285, no obstant seguramenrt era més antic, es troba a mà dreta de la carretera de Cogolls.

L'any 1992, l'Ajuntament de les Planes adquirí uns documents que havien estat localitzats a la casa d'un drapaire de Granollers per l'historiador banyolí Lluís Martí, que mostren 500 anys de la història del poble a través del mas Llober. La documentació inclou censals, capítols matrimonials, contractes de compres i vendes, rebuts, plets, correspondència del mas Llober... i encarregà a la historiadora Joana Campistol el seu estudi i classificació, la qual explicà que la important documentació revela els sistemes de vida i els recursos de la població de les Planes des del segle XIV fins a finals del XIX. Entre el munt de papers n'hi havia un de ben curiós: una butlla del papa Benet XIII (papa Luna) adreçada a Francesc Llober per la compra d'un tros de cel. Un altre del segle XVIII testifica que el propietari del mas Llober pagava del seu peculi particular un mestre de gramàtica. La documentació es trobava dintre un moble venut a l'esmentat drapaire1.

1 Els pobles gironins Vol VII, Maruja Arnau i Guerola

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)