Mas Cos

Vist: 2370

El mas El Cos està situat seguint un camí a mà esquerra al començament de la carretera de Cogolls. És un gran casalici, ampliat i reformat, dels més antics de la parròquia de Sant Cristòfol de les Planes. Es troba documentat l'any 1187 com a "Cursu". La seva situació privilegiada domina el contorn. A la part més antiga de la casa encara hi ha alguna espitllera que palesa la seva condició de casa forta en el passat. 

La importància de la nissaga Cos és evident. El 1315 Pere Cos tenia el mas Padrós o Pedregós en feu pel castell d'Hostoles. Aquest personatge, el mateix any va absoldre Sibil·la de Maspedrós, cobrant 2 sous i 8 diners com era establert. I un document de l'any 1386 expressa que Bonanat de Cos, de la parròquia de les Planes, ven a Guillem de Pallerols i a Jaume Rovira, àlies "Corssis", tots dos de la parròquia de Sant Feliu "tot el nostre mas de Pedragós amb tot el domini directe, que tenim en feu pel noble senyor Gerald de Rocabertí, i tot el que rebem i el que devem rebre, amb els homes i dones, tasques, censos, agraris, adempriments, toltes i amb el que és just i injust, i amb redempcions d'homes i dones i amb intesties, eixorquies, entrades i eixides; pel preu de 47 lliures i 10 sous d'entrada. Salvant sempre els drets del noble senyor Gerald de Rocabertí, a qui donarem de cens, per Tots Sants dues gallines bones i suficients" (La Vall d'Hostoles durant el segle XIV. El dur feudalisme dels Rocabertí. Associació Arqueològica de Girona. Quadern de treball núm. 8, 1985)1.

Consta documentalment que el 1487, Bernat de Cos, que aquell any era batlle de la parròquia de les Planes, feu congregar els homes i dones de les set parròquies de la vall perquè escollissin els cònsuls i consellers i el 1488 figura com a cònsul de la parròquia Gabriel de Cos1.

1 Els pobles gironins Vol VII, Maruja Arnau i Guerola

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)