Mas Vila

Vist: 4417

La casa és una masia del segle XVI d'estil renaixentista.

El 15 de les calendes de març de 1264, surt esmentat com a testimoni Salvador de Vila, senyor útil del mas Vila del veïnat de Cabirol de la parròquia de Sant Pere de Montagut, de la directa senyoria del cambrer del monestir de Santa Maria de Vilabertran. Es tracta d'un establiment en emfiteusis de la meitat d'un bosc anomenat Boscharos fet per Pere de Canet, senyor útil del mas Canet del veïnat dels Angles, de la parròquia de Sant Pere de Montagut, i Pere, el seu nét, a favor d'Arnau de Breda, també de dita parròquia, comptant amb el consentiment dels senyors de Castellfollit, senyors directes del bosc.

Informció extreta del llibre: Visites i Notes Històriques dels masos medievals i d'altres èpoques. Sant Jaume de Llierca i Montagut.

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )