Mas Vinyoles

Vist: 992

El mas Vinyoles (manso de Vineolis) és situat al vessant solell de la muntanya del Cós, envoltat de feixes, algunes avui totalment cobertes de bosc. Pel seu topònim, un dels conreus més importants d'aquestes feixes devia ser la vinya1.

Com a mas Vinyes és esmentat en un Llibre Mestre els anys 1337, 1372, 1426 i 1442. Un mas Vinyoles de Puig Cabirol és citat el 1424. Un mas Vinyoles de Cabirol, el 1528. En tots tres casos es tracta indubtablement del mateix mas, situat a la banda de migdia de la muntanya del Cos. Ja els segles XIII i XIV apareixen en la documentació, un Pere Vinyolas, un Guillem Vinyolas i el seu fill Pere Vinyolas2.

1 Els masos del terme de Montagut l'any 965, per Jordi de Bolàs i Masclans. Revista Catalana de Geografia, Any I, Vol I, Num.4 (1978)
2 Llibre Mestre que posseeix Joan Surribas i Llansó, de Sant Jaume de Llierca, recopilat a mitjan segle XIX per un tal Puigvert de Tortellà.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)