La Quera de Talaixà

Vist: 4806

Avui la masia és un munt de rocs, enclavada en el voltant esfereïdor dels cingles que l'envolten, fou la casa forta del senyor de la Quera. Amb una capella, l'estructura correspon a una veritable fortalesa.

Documentació relacionada:

El 3 de juliol del 1579, a Girona, davant el notari Antic Onofre Steldat, Antoni Quera, de Talaixà, baronia d’Oix, reconeix tenir pel bisbe de Girona, i sota d’ell pel senyor del castell de Sales, dos terços del delme del seu mas Quera. Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 12, núm. 17.

Informació extreta de: "Els Pobles Gironins - Vol. VI- La Comarca de la Garrotxa (I)" de Maruja Arnau i Guerola Repertori de l'Arxiu Diocesà

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )