Mas Berenguer

Vist: 3253

En els Arxius de la Pia Almoina de l'Arxiu Diocesà de Girona hi consta documentat aquest mas a l'any 1271.
Informació extreta de:

Llibre "Toponí­mia del Terme Municipal de Vilablareix" de Pilar Gispert-Saüch i Viader

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)