Mas Camps

Vist: 3381

Esmentat també com Can Castanyer, Can Raset

La casa està situada no gaire lluny de l'església

A l'any 1610 era possessió de Salvador Fontanet, segons consta a la capbrevació del mas Pi de Vilablareix feta a favor de la comanda d'Aiguaviva i el 1669 de la pubilla Ferran que hi afegí­ el mas Fetge, antiga possessió del Reverend Ll. Ferrer, segons també consta a la capbravació similar de l'any 1669. El 1739 era propietat de Carles Potau de Barcelona i el masover era Jeroni Melcior. El 1807 i 1808 en diuen Mas camps de Ballcabra

Informació extreta de:
Llibre "Toponí­mia del Terme Municipal de Vilablareix" de Pilar Gispert-Saüch i Viader

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)