Mas Torre

Vist: 278235

El 29 de setembre del 1293, davant el notari Besalú Burgués, Bernat de Torre, de Paret Rufí­, cedeix a Guillem de Serra, de la mateixa parròquia, els drets que pugués tenir per herència sobre el mas de Torre per 30 sous bar. Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 13, núm. 24.(ref.461)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)